Головна сторінка

Кафедра природничо-математичних
дисциплін

 

Кредо кафедри: Хто опанував творіння Архімеда,
буде менше дивуватися відкриттям
найбільш великих людей нашого часу.
(Г. Лейбніц)
Науково-методична проблема: Використання інтерактивних технологій на уроках природничо-математичних дисциплін
Склад кафедри:

IMG_9738

Головко Н. В.,
завідувач кафедри.

 

Склад кафедри по дисциплінах:

Якісний  склад кафедри: Кафедра природничо-математичного циклу в своєму складі має вчителів вищої категорії — 9,  І категорії – 3, ІІ категорії –1,  спеціаліст  — 2, магістр -  2, кандидат наук — 2, вчителів-методистів — 5, старших вчителя -  4;
Самоосвітня діяльність членів кафедри:
 1. Впровадження педагогічних ідей у практику роботи гімназії;
 2. Пошук  шляхів,   засобів,   впровадження   інноваційних  методів,  технологій навчання;
 3. Використання   нетрадиційних   форм   організації   навчально — виховного процесу;
 4. Диференційований підхід до учнів;
 5. використання     комп’ютерних    технологій     на    уроках    природничо — математичного циклу;
 6. постійне підвищення якості викладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителів;
 7. Удосконалення змісту і структури уроків, форм і методів навчання;
 8. Визначення та використання на практиці інноваційних методів навчання, нетрадиційних форм і прийомів навчання;
 9. Вивчення індивідуальних особливостей учнів та урахування їх у процесі диференційованого підходу;
 10. Створення навчально — методичного комплексу з предметів природничо — математичного циклу;
 11. Залучення    учнів    до    науково — пошукової    та    експериментально — дослідницької роботи.

 

Структура науково-методичної роботи кафедри
вчителів природничо-математичних дисциплін
:
Друковані праці:

В  педагогічній пресі були надруковані наступні статті членів кафедри:

 

1.    Рись А.А. Плекаємо наукову еліту// Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукр. наук.-практ. журн. — 2010. — № 1.
2.    Кравцов І.Г. Розв’язування дивергентних задач на уроках хімії // Хімія (Основа) : Науково-методичний журнал. – 2010. — № 6
3.    Кравцов І.Г.  Солі. Фізичні й хімічні властивості солей: взаємодія солей з металами, кислотами, лугами. Подорож до замку «Хімія — царина див» // Хімія (Основа) : Науково-методичний журнал. — 2010. — N 8.
4.    Іванченко Л.Ю. Ґрунтовні розробки уроків з теми«Світ явищ у якому живе людина»( урок 11-15)з інтегрованого пропедевтичного курсу «Природознавство»(5 клас, І семестр). – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с. – Бібліотека «Шкільного світу»
5.    Розробки нестандартних уроків для 7 – 11-х класів:
6. Корень Л.О. Розробка уроку «Атмосферний тиск. Вітер» . «Географія в школі», 2009 р.
7. Корень Л.О. Розробка програми туристично- краєзнавчого гуртка . Методичний вісник,  2007 р.

8. Головко Н.В. Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важиля / «Фізика в школах України «науково-методичний журнал №21, листопад 2011р.
9. Манько Л.А. Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множення за дужки / Науково-методичний журнал «Математика в школах України» с.16-18 №33 листопад 2011 р.
10. Хитрич Т.А.  Паралельні прямі. Урок геометрії в 7 класі / Науково-методичний журнал «Математика в школах України» с.16-18 №33 листопад 2011 р.
 
11. Кравцов І.Г. Тестові завдання з теми «Органічні речовини» 11 клас / Науково-методичний журнал «Хімія» № 6 (258), 2012 р.
 
12. Кравцов І.Г. Організація процесуального моніторингу на уроках / Директор школи №19 Жовтень 2012р

13.  Рись А.А. Експеримент як чинник професійного розвитку педагогів /Директор школи № 12 с 48